InterFarma

  • Programul de schimb studențesc InterFarma  este cel mai popular proiect naţional al studenţilor farmaciști, desfăşurându-se sub egida FASFR.

  • Schimbul are drept scop îmbunătăţirea contactelor între studenţii la farmacie din România şi schimbul de experienţă între facultăţi, în termeni de programă analitică şi mod de lucru.

  • Schimbul se desfăşoară astfel: o dată pe semestru, are loc „săptămâna INTER-FARMA”, în facultăţile de farmacie: Bucureşti, Constanţa, Cluj – Napoca, Craiova, Iaşi, Timişoara, Oradea, Chisinau, Târgu-Mureș.

  • Fiecare facultate poate trimite studenţi în oricare alta şi trebuie de asemenea să găzduiască studenţi veniţi din alte centre. Studenţii trebuie să ia parte la cursurile şi lucrările practice din facultatea gazdă.

”Singura răspundere adevărată este față de propriul tău potențial, față de propria ta inteligență și conștiență, față de acțiunea conformă cu ele” - Osho

 

În săptămâna 27 Octombrie-1 Noiembrie 2014, a avut loc programul InterFarma. Este vorba despre un schimb studențesc între universitățile partenere, conform căruia studenții facultăților de farmacie urmează pentru o săptămână cursurile și laboratoarele unei alte universități, pentru care manifestă o curiozitate în legătură cu desfășurarea activității. În acest an, ca și coordonator al acestui program pot să afirm că săptămâna InterFarma înseamnă mai mult decât o simplă săptămână petrecută într-un alt centru universitar. În primul rând, prin programul social organizat de voluntarii echipei ASF Târgu-Mureș, reușim să interacționăm cu ceilalți studenți, în afara orelor de curs în care comunicarea era limitată la cuvântul ”facultate”. Un al doilea motiv pentru care pot să afirm că nu este o simplă săptămână îl reprezintă dorința studenților veniți în vizită de a descoperi cât mai multe lucruri noi: universitatea, atitudinea profesorilor pe parcursul laboratoarelor și al cursurilor, cantitatea și calitatea informației primite, condițiile și spațiile de lucru, suprapunerea programelor de studiu la diferite materii, colectivul anului și nu în ultimul rând orașul.

La final, a te bucura de o reușită, șterge orice urmă de oboseală și lasă în urmă dorința de a face lucrurile cel puțin la fel de bine și data viitoare. Împreună cu o echipă de voluntari devotați din cadrul ASF Târgu-Mureș am reușit să le arătăm ce înseamnă cu adevărat să fii student la UMF Târgu-Mureș.  

 

Melania Cârcu-Dobrin, Coordonator al departamentului de Mobilități Studențești, ASF Târgu-Mureș. 

Halloween party

Halloween party

an2.jpg

an2.jpg

Piaf

Piaf

an4

an4

Piaf

Piaf

an2

an2

bowling

bowling

bowling

bowling

bowling

bowling

REGULAMENTUL PROGRAMULUI InterFarma

Obligaţiile studenţilor participanţi

1. Să respecte regulamentul InterFarma.

2. Să se prezinte la training-ul organizat în săptămâna precedentă plecării, când sub semnătura de primire li se va înmâna foaia de prezenţă şi li se va aduce la cunoștință regulamentul.

3. Să anunțe momentul sosirii în centrul gazdă, pentru a putea fi informate persoanele de contact de acolo în timp, cu care participantul va lua legătura înainte de momentul sosirii, pentru a se putea stabili punctele de întâlnire (pentru a le fi înmânate programul social şi orarul săptămânii).

4. Să respecte programul făcut de organizația gazdă în ceea ce privește distribuția lor la laboratoare şi alte activităţi universitare (indiferent de prieteni şi prietenii).

5. Să participe în mod obligatoriu la activităţile practice în cadrul facultății şi pe cât posibil şi la cursuri (obligatoriu în proporție de 50%). Recuperarea sau nu a acestor activităţi (acasă) se va face în funcție de cerințele fiecărei catedre.

6. Să participe la minimum 2 din activitățile sociale organizate special în decursul săptămânii pentru participanții la program. Prezenţa la seara oficială cu toți participanții este obligatorie.

7. Să verifice ca foile de prezenţă să fie semnate pentru toate activitățile didactice la care a participat, să aibă semnătura coordonatorului local din centrul gazdă şi ştampila organizației locale, să aibă semnătura decanului şi stampila decanatului facultăţii de farmacie gazdă şi să colaboreze cu coordonatorul local în vederea semnării acestor foi.

8. Să nu facă mofturi în ceea ce privește condițiile de cazare, atâta timp cât acestea sunt la nivelul acelora din căminele proprii universităţii gazdă.

9. Este interzisă părăsirea centrului gazdă fără a anunța coordonatorul. Modul de predare a camerei se va face după regulile impuse de centrul respectiv.

10. Să respecte curăţenia şi starea mobilierului din camerele de cazare.

11. Să nu provoace scandaluri în locul în care vor fi cazați, să nu organizeze petreceri, să nu aducă persoane străine care pot provoca daune materiale şi morale.

12. Din momentul semnării de luare la cunoștință a regulamentului, un student poate renunța la plecare doar în cazul unor motive întemeiate, iar coordonatorul local va fi anunțat cu cel puțin 5 zile înainte de plecare, pentru a putea desemna o rezervă care să plece în locul său.

13. Cedarea locului unei colege/coleg este strict interzisă!

14. Să solicite de la decanatul facultăţii sale o adeverință de student, pe care să o aibă la el în momentul placării în centrul gazdă.

15. Participanții, indiferent de tipul cazării (cazare asigurată sau cazare proprie) trebuie să ia legătura cu coordonatorul local pentru a anunța ziua, ora şi mijlocul de transport cu care vor ajunge în centrul respectiv înainte de a pleca din centrul de proveniență.


Nerespectarea Regulamentului InterFarma, în funcție de gravitatea faptelor, aduce după sine nesemnarea foilor de prezenţă la ediția respectivă, interzicerea participării la program pentru următorii doi ani sau pe toată perioada studiilor universitare.

Formular de înscriere InterFarma

Centrele disponibile: Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Constanţa, Iaşi, Oradea, Chişinău

Cazarea este asigurată doar pentru centrul din Iași

** în cazul participării la mai multe programe, se vor enumera aceste programe, iar numărul de puncte obţinute la punctul 3 se va înmulţi cu numărul programelor (se aplică doar în cazul programelor implementate de FASFR)

Programe FASFR: Infodiabet, Anti SIDA, AutoMedicaţia, oBIGsity, Ziua Mondială a Sănătăţii, AntiTabac, Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, Ziua Porţilor Deschise, Oportunităţile Studentului Farmacist, Concursul de Aptitudini Clinice, Concursul de Comunicare cu Pacientul, InterFASFR, Congresul Naţional al Studenţilor Farmacişti, Gala FASFR

Dacă ai cazarea asigurată poți studia în orice centru din cele prezentate mai sus

NOTĂ Studenţii pot participa de maxim 2 ori la Programul InterFarma pe durata studiilor universitare!

Participanţii trebuie să respecte următoarele:

  1. Să se prezinte la training-ul organizat în săptămâna precedentă plecării, când sub semnătura de primire li se va înmâna foaia de prezenţă şi li se va aduce la cunoștință regulamentul.

  2. Să fie prezenţi în centrul ales cu o seară înainte de începerea săptămânii InterFarma.

  3. Să respecte programul făcut de organizația gazdă în ceea ce privește distribuția lor la laboratoare şi alte activităţi universitare (indiferent de prieteni şi prietenii).

  4. Să participe la minimum 2 din activitățile sociale organizate special în decursul săptămânii pentru participanții la program. Prezenţa la seara oficială cu toți participanții este obligatorie.

Nerespectarea Regulamentului InterFarma, în funcție de gravitatea faptelor, aduce după sine nesemnarea foilor de prezenţă la ediția respectivă, interzicerea participării la program pentru următorii doi ani sau pe toată perioada studiilor universitare.